STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Szkolenia
 Szkolenia FRDL
 Klucz do sukcesu
 Kontakt
 GCI w Lubelskim
 Praca w Polsce - linki
 Praca za granicą - linki
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Ryki
  ul.Warszawska 11, 08-500 Ryki, tel.: (081) 865 16 16  Jest jednostką budżetową Urzędu Miejskiego w Rykach. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

  Gminne Centrum Informacji w Rykach świadczy usługi od 02.11.2005r. przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W GCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo,
  - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Ryki, powiatu ryckiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa lubelskiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE

  UWAGA!!!

  W Urzędzie Miejskim w Rykach utworzono dodatkowy punkt GCI, gdzie prowadzone są indywidualne porady w zakresie doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych oraz dla osób poszukujących mozliwości podoszenia lub zamiany kwalifikacji zawodowych. Można tam także uzyskać informacje na temat możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych.