STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Szkolenia
 Szkolenia FRDL
 Klucz do sukcesu
 Kontakt
 GCI w Lubelskim
 Praca w Polsce - linki
 Praca za granicą - linki
 • Szkolenia FRDL

  Szanowni Państwo! 

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza osoby zajmujące się pozyskiwaniem funduszy strukturalnych, kadrę kierowniczą, członków zespołów projektowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką funduszy strukturalnych Unii Europejskiej do wzięcia udziału w projekcie: „Specjalista ds. zarządzania projektami europejskimi. Wyższe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy”.

  Program kompleksowego cyklu bezpłatnych szkoleń obejmuje:

  ·metodologię przygotowywania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE;

  ·warsztaty wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów;

  ·fundusze strukturalne UE dostępne w nowym okresie programowania 2007-2013;

  ·zarządzanie projektami europejskimi;

  ·warsztaty z doradcą zawodowym służące podniesieniu umiejętności efektywnego kształtowania własnej kariery zawodowej.

  Szkolenia obejmują 152 godziny zajęć w tym 12 godzin doradztwa zawodowego, które odbywać się będą 2 razy w ciągu miesiąc w weekendy (sobota - niedziela) w 20-osobowych grupach na terenie Lublina w okresie wrzesień 2006 r. - marzec 2007 r.

  Wykładowcami są eksperci oraz specjaliści mający wieloletnie doświadczenie przy programach pomocowych oraz projektach strukturalnych.

  Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas szkoleń, możliwość zwrotu kosztów dojazdu, zakwaterowania oraz kosztów opieki nad dziećmi lub osobami wymagającymi stałej opieki.

  Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz ankiety preferencji i przesłanie ich do Biura Projektu drogą pocztową, faksową lub mailową. W projekcie udział mogą wziąć wszystkie dorosłe osoby pracujące (na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą) zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego chcące z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje poza godzinami pracy.

  Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.szkolenia-ue.lublin.pl, na stronie Fundacji www.frdl.org.pl/lublin oraz w Biurze Projektu przy ul. Chopina 11/8, 20-026 Lublin, tel./fax. (081) 534 77 17.

                                                                                  

                                                                                      Z wyrazami szacunku

      Monika Madejska

                                                                                 Dyrektor RO FRDL w Lublinie