STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Szkolenia
 Szkolenia FRDL
 Klucz do sukcesu
 Kontakt
 GCI w Lubelskim
 Praca w Polsce - linki
 Praca za granicą - linki
 • Regulamin GCI
  REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI (GCI):


  §1

  GCI jest otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 18.

  §2

  Korzystając z GCI należy zachować ciszę i spokój.

  §3

  W GCI obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania posiłków i picia jakichkolwiek napojów.

  §4

  Stanowiska komputerowe udostępniane będą tylko podczas obecności i pod nadzorem pracowników.

  §5

  Zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania.

  §6

  Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treściach szkodliwych społecznie.

  §7

  Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o sprzęt komputerowy

  i biurowy oraz o nie zaśmiecanie pomieszczenia GCI.

  §8

  Każdą usterkę, czy zastrzeżenie do pracy sprzętu należy natychmiast zgłosić administratorowi GCI. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek napraw i modyfikacji ustawień sprzętu samodzielnie.

  §9

  Wszelkie dokumenty prywatne przechowywane na dysku komputerów GCI bez zgody pracowników GCI zostaną wykasowane.

  §10

  Ze stanowisk komputerowych GCI może korzystać każda osoba znająca podstawy obsługi komputera, systemu operacyjnego zainstalowanego na nim oraz sieci internetowej. Osoba nie posiadająca tych umiejętności ma obowiązek zgłosić się do pracownika GCI celem uzyskania pomocy w ich zdobyciu.

  §11

  Drukowanie przez osoby korzystające z usług GCI jakichkolwiek materiałów ze stron internetowych odbywa się tylko za wiedzą i przyzwoleniem pracownika GCI.

  §12

  Każdy korzystający z GCI ma obowiązek wpisania się do „Książki Użytkowników GCI”.

  §13

  GCI nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy i garderobę.

  §14

  W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego mogą zostać wprowadzone ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.  NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO KTÓREGOKOLWIEK PARAGRAFU REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ ZAKAZ KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU GCI, A TAKŻE OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY.